Kategorier
hookup android app reviews

ABISO HINGGIL SA Overseas VOTING: Methods and you can Principles in the Carry out of your own 2022 National Elections

ABISO HINGGIL SA Overseas VOTING: Methods and you can Principles in the Carry out of your own 2022 National Elections

Twin 21 Middle Tower 24F, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka, The japanese 540-6124 Tel. No. 06-6910-7881 * Facsimile Zero. 06-6910-8734 Crisis Cell Zero.: 090-4036-7984 (Getting Crisis Just) Business hours: Of the Conference Only 9:00 an excellent.meters. – 5:00 p.yards. e-mail: Availability Suggestions

Para sa kaalaman ng lahat ng joined to another country voters sa ilalim ng legislation ng Philippine Consulate General sa Osaka, ang sumusunod na proseso from the mga patakaran ang ating io-obserba para poder sa 2022 National Elections:

Postal Voting po ang mode regarding voting natin sa Konsulado pati na rin sa ating Philippine Embassy sa Tokyo from the Philippine Consulate Standard sa Nagoya.

Ang mga balota po ay ipapadala from the post sa mga botanteng nakalista sa Formal List of Voters (CLOV). Kalakip nito ang tips sa pagboto, ang balota, return package, on ballot envelope sticker.

Ang address kung saan ipapadala ang mga balota ay ang address na siyang ibinigay ng joined voter nang siya ay magpa-rehistro para poder sa overseas voting noong nakaraang membership months.

Ang election months con el fin de sa overseas voting ay mula .